Familienaam (van) Oudheusden

Volgens de wet op de privacy hebt u het recht om uit deze gegevensbank te worden geschrapt.
Heeft u opmerkingen of aanvullingen, of wenst u uit deze databank geschrapt te worden neemt u dan contact met ons op.
Onze genealogische gegevens zijn nadrukkelijk alleen bedoeld voor niet- commercieël en persoonlijk
gebruik om tot een uitwisseling van gegevens te komen bij eventuele gezamenlijke voorouders.
Onder geen beding mogen onze genealogische gegevens worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder nadrukkelijke schriftelijke
toestemming van de samensteller dezes.
Ook verspreiding via CD-rom, BBS of Internet is zonder schriftelijke toestemming van de samensteller dezes niet toegestaan